Garantija / servisa pakalpojumi

Garantija un Servisa pakalpojumi:


1. Garantija iekārtām, kuras iegādātas SIA ‘’RK69 Grupa’’:

- 24 mēneši fiziskām personām

- 12 mēneši juridiskām personām.


2. Pirkuma un garantijas apliecinājums:

- Pirkums - Stingrās uzskaites pavadzīme ( LV ) vai Invoiss eksportam (ārpus LV). 

- Pavadzīmes vai Invoisa datums ir apliecinājums iekārtas nodošanai-pieņemšanai un garantijas termiņa sākumam.


3. Atteikums garantijas remontam * :

- iekārta netiek izmantota atbilstoši tās tiešajam pielietojumam vai arī tiek izmantota nepareizi;

- iekārtai netiek veiktas regulārās apkopes un tā netiek uzturēta pienācīgā tehniskā stāvoklī;

- iekārta ir mehāniski bojāta;

- ir notikusi ar SIA ‘’RK69 Grupa’’ nesaskaņota klienta iejaukšanās iekārtas iestatījumos vai regulējumos.


4. Garantijas atteikums:

- klients nav veicis pilnu apmaksu par iekārtu vai kavē maksājumus.


5. Apkopes: 

- iekārtām vidēji 1 x 6 mēnešos ( atkarīgs no iekārtas tipa, pielietojuma un noslodzes) ir nepieciešama profilaktiskā Apkope. 

-      iekārtām ar lielāku darba noslodzi šīs apkopes ir jāveic 1 x 3 mēnešos. It sevišķi tas attiecas uz pakošanas iekārtām.


6. Izcenojumi maksas pakalpojumiem:

- transporta izdevumi 0.35 EUR/km + PVN (tiek rēķinātas tikai vienā virzienā);

- darba izmaksas: pirmā stunda - 50.00 EUR + PVN (minimālā likme 1 stunda), katra nākamā stunda – 35 EUR + PVN;

- individuāla iekārtas pielāgošana klienta vajadzībām – saskaņotas izmaksas ar klientu. 


* šajos gadījumos tiek piedāvāts maksas pakalpojums. Darba izcenojumi ir redzami 6. punktā + materiāli vai rezerves daļas, ja tādas ir vajadzīgas.